Afgifter og kontingentFørste rate opkræves pr.1.januar, 2019.


Årlig afgift/kontingent for 2019 (forudsætter godkendelse på generalforsamlingen): 

 *Grundpakke:
   1.januar-30.juni 1.535 kr
   1.juli-31.december 648 kr
   I alt 2.184 kr

 *Mellempakke:
   1.januar-30.juni 2.805 kr
   1.juli-31.december 1.865 kr
   I alt 4.670 kr

 *Fuldpakke:
   1.januar-30.juni 3.638 kr
   1.juli-31.december 2.586 kr
   I alt 6.224 kr

 Beløbet dækker
…administration og drift (betales helårligt i 1.rate),
…afgifter til KODA og COPYDAN (betales helårligt i 1.rate),
...afgifter til betalingskanaler (opdelt på 2 rater),
...vedligeholdelse af fællesantenneanlægget gennem servicekontrakt (hverdage kl.8.00-20.00, weeknd kl.10-20).

Ved tilmelding midt i et regnskabsår betales et forholdsmæssigt beløb.
Kontingent samt KODA/COPYDAN dækker perioden 1.januar-31.december!

Priserne er de samme for pakker med standardsammensætning af kanaler og pakke med TV med Bland Selv.
Se yderligere under TV-Kanaler .

Kontingent besluttes på den årlige generalforsamling.

Pakkeløsning

I stedet for at modtage alle fjernsynskanaler (Fuldpakke), kan man også bestille en Grundpakke eller Mellempakke. Rent fysisk sker det ved at der tilsluttes et filter der kun tillade de til pakken hørende kanaler at passere.

Pris for overgang til mindre pakke: 199 DKK inc. moms (ny pris pr.1.september, 2013).
Pris for overgang til større pakke: Gratis

Kanaloversigt med angivelse af pakkeindhold kan hentes her.

Ønske om ændring til en mindre pakke skal meddeles kassereren senest henholdsvis 1.juni og 1.december og kan først forventes effektivt fra efterfølgende juli eller januar.

Skift til en større pakke kan imidlertid ske med øjeblikkelig varsel, mod betaling for de yderligere programmer der da kan modtages.
Cookies

Kontakt

Formand
Ejner Egtved
Vesterled 52
6400 Sønderborg
Telefon: 74 48 63 32

Kontakt

Kasserer
Per Ulrik Pedersen
Dybbølparken 5B
6400 Sønderborg
Telefon: 74 48 80 90/24 82 64 84


Support

YouSee
Telefon 70 70 40 40
Åbningstider:
Mandag - fredag 8.00 - 20.00
Vagt 10.00 - 20.00